Onbetaalde factuur? Jurist onder de sneltoets

Opstart en voorwaarden

Dolstra juristen & adviseurs verzorgt voor diverse ondernemingen het incasso-onderdeel van het debiteurenbeheer. Uiteraard zijn losse incasso-opdrachten ook mogelijk.

Bij losse opdrachten spreken we een vaste prijs (veelal een percentage van de vordering) of uurtarief af. Indien de zaak zich ervoor leent, werken we bij sommige incasso’s ook op “no-cure-no/less-paybasis”. In sommige gevallen betalen wij uw factuur en gaan vervolgens achter uw vordering aan. Zo hoeft u geen seconde te lang op uw geld te wachten.

Zodra we alle relevante stukken, zoals facturen en overeenkomsten, hebben ontvangen en hebben gecontroleerd op juistheid, bespreken we samen de verhaalsmogelijkheden op de debiteur.

Minnelijke fase

Op een zo intensief mogelijke manier proberen we met de debiteur in contact te komen. Dat contact verloopt telefonisch, per mail en/of per post. Er zullen aanmaningen verstuurd worden, waarin de debiteur enkele dagen de tijd krijgt om het openstaande bedrag te voldoen. In sommige gevallen kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Afhankelijk van de situatie streven we in beginsel naar een oplossing zonder tussenkomst van de rechter (minnelijke oplossing).

Tegenover de debiteur stellen we ons middels onze persoonlijke aanpak streng, doch rechtvaardig, op en maken we duidelijke, ondubbelzinnige afspraken. Hoewel, zo leert de ervaring, klantvriendelijkheid ook in dit soort zaken belangrijk is, verliezen we ons doel nooit uit het oog, namelijk: het op een passende manier en binnen een redelijke termijn incasseren van uw vordering.

We verzoeken de debiteur tot betaling van het openstaande bedrag. Dit bedrag wordt op een bepaald moment, zoals de wet dat voorschrijft, verhoogd met incassokosten en rente. Het voorgaande wordt de minnelijke fase genoemd.

Gerechtelijke fase

Bereiken we in de minnelijke fase niet het gewenste resultaat? Dan is een gerechtelijke procedure veelal een reële vervolgstap, waarin we u ook van A tot Z zullen bijstaan. Natuurlijk bespreken we voorafgaand aan deze fase eerst met u over de (on)mogelijkheden daarvan en nemen daarbij factoren mee, zoals de reactie van de debiteur in de minnelijke fase, de solvabiliteit van de debiteur en de hoofdsom van de factuur. Samen spreken we de stappen door en kijken we naar het plan van aanpak.

Herkent u bovenstaand probleem of is die jurist onder de sneltoets iets voor u? We leren u en uw onderneming graag kennen!