Kleine lettertjes met een grote impact

Algemene voorwaarden, ook wel bekend als ‘de kleine lettertjes’, zijn algemene regels die u als ondernemer van toepassing kunt verklaren op overeenkomsten die u bijvoorbeeld met klanten of afnemers sluit. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar zijn weldegelijk goed om te hebben. Vaak wordt de werking van algemene voorwaarden onderschat, alsmede de gevolgen van het niet juist omgaan met, of het niet hebben van, deze voorwaarden. Vandaar de vraag: wat zegt de wet over de welbekende kleine lettertjes?

Algemene voorwaarden, een extra verzekering

De algemene voorwaarden kun je beschouwen als een soort verzekering: indien alles ‘goed gaat’, doe je er geen beroep op, maar als er wél iets ‘misgaat’, komen die kleine lettertjes goed van pas.

Wat kan er misgaan?
Zoals besproken: algemene voorwaarden heb je nodig als het fout loopt. Denk daarbij aan onduidelijkheden of geschillen over:

  • aansprakelijkheid van een bedrijf wanneer schade ontstaat bij het verlenen van een dienst;
  • eigendomsvoorbehoud van een product op het moment dat de klant zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;
  • garantie;
  • of de levering van een product.

Het bovenstaande is een kleine greep uit de onderwerpen die u in uw voorwaarden kunt regelen. Hebt u geen algemene voorwaarden? Dan valt u terug op de algemene bepalingen van de wet, hetgeen een andere uitkomst in een geschil voor u als ondernemer kan betekenen. Zeker als u veel zaken met consumenten doet, zijn algemene voorwaarden een must, omdat de consument in Nederland goed wordt beschermd.

Eisen aan de algemene voorwaarden

Uiteraard schrijft de wet enkele kaders voor waar goede algemene voorwaarden aan moeten voldoen. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat een bedrijf zich van elke vorm van aansprakelijkheid kan onthouden.

Grijze lijst
Een belangrijke wettelijke bepaling laat zien dat regels in voorwaarden niet ‘onredelijk bezwarend’ mogen zijn. In Burgerlijk Wetboek 6 is daarvoor een grijze en zwarte lijst opgenomen. De grijze lijst (de naam zegt het al) noemt bepalingen op de grens van wat redelijk is. Die bepalingen mag je gebruiken, mits je kunt bewijzen dat je daar een goede reden/een groot belang voor/bij hebt. Anders dus niet.

Zwarte lijst
De zwarte lijst (de naam zegt het al) noemt verboden bepalingen. Deze bepalingen mogen nooit opgenomen worden in de algemene voorwaarden en zijn vernietigbaar, wat inhoudt dat ze uiteindelijk ongeldig verklaard kunnen worden, ook al hebt u dergelijke bepalingen opgenomen in uw voorwaarden. Óf een bepaling in algemene voorwaarden wordt vernietigd, bepaalt de rechter.

Kennisneming van de algemene voorwaarden
Het is interessant te weten wat goede algemene voorwaarden inhoudelijk betekenen. Echter, al hebt u nog zo een goede voorwaarden, uw klant moet het bestaan daarvan wel weten. Het voorgaande heet de terhandstelling van de voorwaarden. Dit houdt in dat u uw klant of afnemer op de voorwaarden wijst en dat het duidelijk is waar ze te vinden zijn. Het is dus niet van belang dat uw klant ze daadwerkelijk heeft gelezen.

Het wordt ook wel de informatieplicht genoemd. Aan deze plicht kan je voldoen door bijvoorbeeld een bijlage toe te voegen van de algemene voorwaarden aan de overeenkomst. Ook kun je ervoor kiezen om deze algemene voorwaarden te laten ondertekenen door de klant. Is het niet mogelijk om de algemene voorwaarden mee te geven aan de klant? Zorg er dan in ieder geval voor dat de algemene voorwaarden op je website zijn te vinden en dat klanten deze daar kunnen opslaan. Het is dan ook mogelijk om in iedere offerte en factuur te verwijzen naar de URL waar de voorwaarden online zijn te vinden.

Het is wellicht een van de meest duidelijke en voor de hand liggende eisen die de wet aan algemene voorwaarden stelt, maar helaas spreken wij meerdere malen per week met ondernemers waar het fout is gegaan met het ter hand stellen van algemene voorwaarden. Gevallen variëren van het niet correct tot aan het helemaal niet ter hand stellen van de voorwaarden. De gevolgen zijn groot, want waar de rechter één specifieke bepaling uit uw algemene voorwaarden kan vernietigen op grond van de grijze, dan wel zwarte lijst (alle andere bepalingen gelden dan dus nog wel), gelden uw volledige algemene voorwaarden niet, indien uw klant niet/niet correct kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden.

We zijn u graag van dienst

Indien u vragen hebt over (uw) algemene voorwaarden, helpen we graag. We kunnen nieuwe voorwaarden voor u opstellen, de huidige aanpassen of controleren. Op basis van uw onderneming kunnen we u duidelijk en vrijblijvend adviseren over het beste in uw situatie. Op die manier maken we met de kleine lettertjes ook voor u een groot verschil.